Type 1 diabetes rammer helt tilfældigt

Sygdommen kan ikke forebygges eller helbredes

Type 1 diabetes

Type 1 diabetes er en livslang lidelse som mange lever med i det skjulte. Det er en uhelbredelig autoimmun sygdom, som rammer tilfældigt, oftest i barnealderen, og kræver konstant behandling med insulin for at man kan overleve. I modsætning til type 2 diabetes, er sygdommen ikke livsstilsbetinget, og kan således ikke forebygges gennem sundere levevis.

 

Antal danskere med type 1 diabetes

Ifølge Steno Diabetes Center var antallet af personer med type 1 diabetes i Danmark ved udgangen af 2017: 29.457 (Kilde: Klinisk Epidemiologi, Steno Diabetes Center Copenhagen, EASD 2017)

 

En daglig udfordring og konstant byrde

Sygdommen kræver opmærksomhed døgnet rundt i en konstant og vanskelig afbalancering af kostindtag, aktivitet og insulin injektion. Med de eksisterende behandlingsmuligheder er det en umulig udfordring at afbalancere alle variable perfekt, det er ganske enkelt for kompliceret, og ingen anden sygdom kræver så meget af patienten på daglig basis. Af den grund nås de nationale behandlingsmål ikke, hvilket resulterer i invaliderende følgesygdomme og overdødelighed.

Yderligere lever mange patienter og pårørende i frygt for lavt blodsukker og for at dø. Det er en stor mental byrde, og medfører ofte manglende lyst til social samvær, ødelagt nattesøvn og mange sygemeldinger.

 

Bedre behandling og helbredelse af type 1 diabetes

Den eneste måde at reducere byrden for patienterne og samtidig omkostningerne for samfundet, er at satse på forskning og udvikling af bedre behandlingsmetoder og ultimativt helbredelse af sygdommen. Denne indsats bruger vi i Børnediabetes – Type 1 alle kræfter på at støtte. Vi gør det gennem at tage initiativer til, og bane vej for, nye forskningsprojekter, samt støtte disse økonomisk, i samarbejde med de bedste forskere, både nationalt og internationalt.