Bedre behandlingsmetoder

Helbredelse af type 1 diabetes

Forskning

At helbrede type 1 diabetes kræver reetablering af de insulinproducerende betaceller som sygdommen har ødelagt, f.eks. ved regenerering af cellerne, eller transplantation af celler fra en ekstern kilde. Genoprettelse af funktionelle insulinproducerende celler omfatter nødvendigvis også en løsning på immunsystemets angreb på cellerne.

I mellemtiden er det vigtigt at mindske byrden ved at leve med type 1 diabetes, først og fremmest gennem forbedret blodsukkerkontrol, hvilket kan opnås ved udvikling af nye lægemidler og teknologi. Ligeledes er det essentielt at der udvikles nye og bedre måder at forhindre, stoppe og behandle de følgesygdomme der er relateret til type 1 diabetes.

Børnediabetes – Type 1 arbejder for at fremme udvikling af bedre behandlingsmetoder og helbredelse af type 1 diabetes. Fokus er nedenstående forskningsområder:

 

Kunstig Bugspytkirtel

Nye teknologi i form af insulinpumper og glukosesensorer (CGM), der begge konstant er tilkoblet patienten, fungerer som en kunstig bugspytkirtel, der langt bedre kan overvåge blodsukkerniveauet og dosere insulin end ved konventionel, manuel behandling.

 

Blodsukkerkontrol og hypoglykæmi

Behandling med nye lægemidler kan give bedre blodsukkerkontrol og forhindre akut lavt blodsukker (insulintilfælde) i type 1 diabetes.

 

Betacelle erstatning

Udvikling af metoder til produktion af insulinproducerende betaceller til transplantation i rigelige mængder, så der er nok til at behandle alle, samt udvikling af teknologier til at holde de transplanterede celler i live og beskytte dem mod immunforsvarets angreb. Omprogrammering af andre celler i kroppen til insulinproducerende celler.

 

Betacelle regeneration

Under immunforsvarets nedbrydning af betacellerne i type 1 diabetes, overlever som oftest en lille mængde betaceller. Betacelle regeneration omfatter udvikling af behandlinger som bibeholder restmængden af betaceller og deres funktion, samt genskaber de betaceller som er gået tabt.

 

Forebyggelse

Gennem etablering af screeningsprogrammer og forskning i bedre forudsigelsesmodeller kan man identificere personer med risiko for at udvikle type 1 diabetes. Forskning i vacciner og lignende behandlinger vil muligvis kunne forhindre sygdommen. Målsætningen er at stoppe eller forsinke udviklingen af type 1 diabetes i de tidligste stadier.

 

Immunoterapier

Forskning i behandlinger som dæmper immunforsvarets angreb på de insulinproducerende betaceller, gennem at deaktivere overaktive immunceller, styrke normale immunceller og normalisere kroppens immunforsvar. Immunoterapier er nødvendige i betacelle regeneration, og kan være til stor hjælp i de øvrige forskningsområder.

 

Følgesygdomme

Til trods for bedre blodsukkerkontrol er følgesygdomme fortsat en alvorlig trussel i type 1 diabetes. Folk med type 1 diabetes har øget risiko for at udvikle hjerte-kar sygdomme, og sygdomme i nerver, øjne og nyrer. Forskningen koncentrerer sig om at forebygge, forsinke og reversere udviklingen af disse følgesygdomme.

 

Læs mere her om forskning i type 1 diabetes